ونوین

شنیده شده بزودی نماد ونوین با احتمال افزایش 20 تا 25 درصدی قیمت بازگشایی خواهد شد. امری که اثرات قابل توجهی بر نمادهایی چون وصنا،وبشهر،وساخت و ثنوسا برجای خواهد گذاشت. از دیگر سو، ونوین برنامه افزایش سرمایه 150 درصدی، یعنی از 800 میلیارد تومان فعلی به 2000 میلیارد تومان را در دستور کار دارد که طی ماههای آینده اجرایی خواهد شد.سهام وصنا بیشترین تاثیر را از این موضوع می پذیرد.
دسته بندی : اخبار - شایعات و شنیده های بازار

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

آخرین مطالب

» بازدهی این سیگنال چقدر خواهد شد؟ ( شنبه 1393/08/10 )
» پیش بینی بازار در هفته پیش رو ( جمعه 1393/08/09 )
» حرکت نقدینگی به سمت بورس ( پنجشنبه 1393/08/08 )
» شنیده هایی از بازار سهام ( پنجشنبه 1393/08/08 )
» خلاصه بازار امروز ( چهارشنبه 1393/08/07 )
» خودنمایی بازار ( چهارشنبه 1393/08/07 )
» شایعات و شنیده های بازار ( چهارشنبه 1393/08/07 )
» خلاصه بازار امروز و پیش بینی بازار فردا ( سه شنبه 1393/08/06 )
» رونق بازار سرمایه با نقش آفرینی پتروشیمی ها ( سه شنبه 1393/08/06 )
» شایعات و شنیده ها ( سه شنبه 1393/08/06 )
» خلاصه بازار امروز و پیش بینی بازار فردا ( دوشنبه 1393/08/05 )
» چند خبر کوتاه ( دوشنبه 1393/08/05 )